piątek, 30 października 2015

Dlaczego wybrałem leasing finansowy

Charakterystyka leasingu

Leasing ten jest wyjątkowy, ponieważ to jedyny rodzaj leasingu, w którym środek trwały jest wpisywany w majątek firmy leasingobiorcy. Może jeszcze pokrótce objaśnię – leasingobiorca, to klient leasingowy, a leasingodawca to firma leasingowa, która pozyskuje dla klienta dany środek leasingowy i potem przekazuje go mu na mocy umowy o leasing. W tym przypadku umowa została podpisana na leasing finansowy. Leasingowałem samochód, a umowę zawarliśmy na okres pięciu lat. W tym czasie spłacałem raty i amortyzowałem środek trwały.

Ograniczenia i zakazy

Oczywiście mimo tego, że samochód był wpisany w majątek mojej firmy to i tak obowiązywały mnie takie same restrykcje i ograniczenia, jak ma to miejsce w przypadku leasingu operacyjnego. Chodziło o to, że między innymi, w trakcie trwania umowy na leasing finansowy nie mogłem bez zgody firmy leasingowej wyjeżdżać tym pojazdem za granicę. Akurat nie było to dla mnie problematyczne, ponieważ swoją działalność ukierunkowałem jedynie na polski rynek i rodzimego odbiorcę. To oczywiście nie było jedyne, czego nie mogłem robić z samochodem. Nie mogłem także wprowadzać żadnych zmian w samochodzie w trakcie trwania leasingu. Ograniczeń było więcej, jednak każdy przed podpisaniem umowy może się z nimi zapoznać, więc wie w co się pakuje.

Zobowiązanie

Jednak to nie ograniczenia i restrykcje są najważniejsze. Zdecydowanie najbardziej ważnym elementem jest analiza swojego przedsiębiorstwa i jego zdolności do przyjęcia na siebie takiego długoterminowego zobowiązania finansowego, jakim jest leasing finansowy. Każdego miesiąca będziemy musieli opłacać środek trwały, który wzięliśmy w leasing, niezależnie od tego, czy będzie to lepszy czy gorszy miesiąc dla naszej firmy. Ja przeprowadziłem taką analizę dwukrotnie. Za pierwszym razem uznałem, że moja firma nie jest jeszcze gotowa na leasing finansowy. Rok później znów dokonałem analizy, sprawdziłem jak w ostatnim roku rozwinęła się moja działalność i wtedy dopiero zdecydowałem, że firma jest w stanie udźwignąć to zobowiązanie. Jeśli więc ktoś planuje taką analizę i wynik będzie pozytywny to jak najbardziej zachęcam do skorzystania z usług leasingowych, ponieważ to po prostu świetny sposób na pozyskanie środków do firmy.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz