czwartek, 23 czerwca 2016

Leasing samochodów - osobowych, ciężarowych i innych

Uwaga na tani leasing

Nieoczekiwaną opłatą, która może wynika z umowy leasingu, ale jest przeoczona przez osobę, która jest jedną ze stron umowy (leasingobiorca), to opłata za wykorzystywanie leasingowanego auta przez osoby trzecie. Takie ustalenia są w umowie i trzeba na nie zwrócić bardzo dużą uwagę. Tania umowa na leasing urządzeń i maszyn, to taka umowa, która może być kosztowna z upływem czasu. A o jej "kosztowności" przekonamy się spłacając kolejne raty powiększone o odsetki karne.

Pamiętajcie co zawiera umowa

Takie odsetki karne w leasing urządzeń i maszyn mogą dotyczyć także przekroczenia limitu kilometrów, tzn. jeśli dokonaliśmy pewnych obliczeń i zadeklarowaliśmy konkretną wartość wyrażoną w km, pilnujmy, żeby jej nie przekroczyć. Na mocy umowy leasingowej w odniesieniu nie tylko do aut, ale do różnych urządzeń kara pieniężna może być naliczona za każdym razem, gdy spóźnimy się ze spłatą zobowiązania, albo nie rozliczymy środka trwałego, leasingowanego w terminie, wydamy go później, albo dopiero po przypomnieniu. Takie przypomnienie może być bardzo kosztowne.

Umowa - ważna, na piśmie

Umowa leasingu jest przygotowana przez firmy leasingowe. W sieci możemy podejrzeć sobie jak wygląda i co zawiera. Umowa może dotyczyć leasing urządzeń i maszyn, nieruchomości oraz innych przedmiotów. Umowa taka jest zawsze sporządzana na piśmie i zobowiązuje nas do wielu czynności prawnych. My jako leasingobiorcy, jesteśmy oczywiście pouczeni nie tylko o obowiązkach, mamy też swoje prawa i korzyści wynikające z umowy leasingowej. Jeśli używamy samochodu na mocy umowy leasingowej, to czerpiemy z niego korzyści, a samochód nabywamy po wykupieniu, jeśli taka klauzula jest zawarta w danej umowie.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz